Wat is groene energie?

U heeft een energievergelijking gemaakt en u krijgt de keuze om voor grijze energie of groene energie te kiezen. Maar wat is nu eigenlijk groene energie? In de volksmond word het ook wel duurzame energie genoemd of energie uit hernieuwbare energiebronnen. 

Grijze energie is niet voor eeuwig voorradig groene energie wel

Grijze energie is elektriciteit dat word verkregen uit bronnen die de natuur te bieden heeft. Dit betekent bijvoorbeeld uit gas of steenkool. Alleen bij de productie van deze grijze vorm van energie komen er broeikasgassen vrij en dit is niet bevorderlijk voor het milieu. Ook zijn deze bronnen niet voor eeuwig voorradig en beginnen deze op te raken.

Steeds meer vormen van groene energie ontdekt

Omdat de techniek de laatste jaren enorm verbeterd is, werd er gekeken naar andere varianten waaruit energie opgewekt kon worden. De hernieuwbare energiebronnen dus en deze zijn gelukkig onuitputtelijk. De zon levert zoveel warmte dat daarmee zonne-energie geproduceerd kan worden. Maar ook de wind levert aanzienlijk elektriciteit op in de vorm van een windmolen. Nederland is windrijk dus kan men kiezen voor onshore windenergie: Windmolens die op land geplaatst worden of voor offshore windenergie dit zijn windmolens die op zee geplaatst worden.

Maar er zijn nog meer groene vormen van energie bovenstaand zijn de voornaamste bronnen voor groene energie. Maar er is bijvoorbeeld ook waterkracht energie, dit is energie opgewekt uit waterkracht ook wel waterstof energie genoemd. Hier word waterstof in contact gebracht met zuurstof en wanneer dit omgezet word ontstaat er energie.

Biomassa energie is energie dat word verbrand of vergist door middel van compost, hout, koolzaadolie of palmolie.

Groene energie is dus relatief schone energie en in vergelijking met grijze energie een betere optie voor ons milieu.