Wat is een Energieakkoord?

U heeft het vast wel voorbij zien komen in het nieuws: Het Energieakkoord. Het Energieakkoord is in het leven geroepen door de overheid en verschillende partijen onder het toeziend oog van de SER ( Sociaal Economische Raad ). Vanuit het Energieakkoord worden er afspraken gemaakt over de energievoorziening in Nederland.

Nederland moet 14% aan duurzame energie opwekken in 2020

Het Energieakkoord heeft de ambitie om in 2020 Nederland zoveel mogelijk te hebben verduurzaamd. Denk aan meer duurzame energie en duurzaam gas. De partijen die hier aan meedoen zijn werkgevers, werknemers, natuurorganisatie’s, maatschappelijke organisatie’s, milieu organisatie’s en centrale overheden.

Besparen op energieverbruik en gasverbruik is belangrijk

Zij zien toe op de voortgang en groei van het Energieakkoord en de daarbij behorende punten en afspraken. Ook komt het punt energiebesparing erin voor bedrijven en consumenten worden geacht om zoveel mogelijk te besparen op het energie en gasverbruik. De besparing zou gemiddeld 1.5% per jaar moeten zijn.

Graag zien zij ook dat Nederland haar aandeel in duurzame energie gaan verhogen. Nederland loopt gezien de andere landen in Europa nog steeds achter waar het aankomt op duurzame energie. In 2020 moet dit aandeel op 14% staan.

Duurzame energie opwekken

Zo worden consumenten ook gestimuleerd om zelf actief mee te werken aan het verduurzamen van Nederland. Denk aan het aanschaffen van zonnepanelen en het produceren van zelf opgewekte energie. Hier zijn subsidie’s voor om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Men kan ook kiezen voor energieleverancier die duurzame energie aanbied. De meeste energieleveranciers bieden groene energie aan in de vorm van: Zonne-energie, windenergie, biomassa energie.

Wanneer men in een zogenoemde corporatie gezamelijk energie produceert dan bestaat er de mogelijkheid om korting te kunnen ontvangen op de energiebelasting.