Recht op schadevergoeding bij stroomstoring

U hoeft de krant maar te lezen, of het nieuws aan te zetten en u ziet dat het regelmatig voorkomt. Een stroomstoring waardoor een complete wijk zonder elektriciteit zit. Vervelend natuurlijk, zeker als het u zelf overkomt. Vaak is de oorzaak een fout van de netbeheerder. Zo komt het geregeld voor dat er tijdens graafwerkzaamheden bij het vernieuwen van de leidingen een (andere) leiding wordt geraakt. Het gevolg is dan een stroomstoring. Het is goed om te weten dat u in het geval van langere stroomstoringen recht hebt op een vergoeding van de netbeheerder.

Meer dan vier uur zonder stroom

Een vergoeding wordt niet gegeven wanneer een stroomstoring zich kortdurend voordoet. In de wet is vastgelegd dat de netbeheerder pas een vergoeding hoeft uit te keren wanneer de stroomstoring vier uur of langer duurt. In dat geval ontvangt u als schadevergoeding 35 euro voor de eerste vier uur dat u zonder stroom zit. Duurt de storing nog veel langer dan ontvangt u daarbovenop 20 euro voor elke extra vier uur zonder stroom. De vergoeding wordt automatisch verrekent met de jaarafrekening.

Uitzonderingen

Zoals bij elk onderwerp zijn er bij een stroomstoring ook weer een aantal uitzonderingen waardoor u in bepaalde gevallen geen recht heeft op een vergoeding. Wanneer er sprake is van een overmachtssituatie hebt u pech. Een voorbeeld van een overmachtssituatie waarbij geen vergoeding wordt uitgekeerd is een overstroming als gevolg waarvan de elektriciteit uitvalt. Ook andere extreme weersomstandigheden kunnen een reden waarom de netbeheerder toch niet verplicht is om schadevergoedingen uit te keren.

Informatie bij de overheid

Wanneer u denkt recht te hebben op een schadevergoeding, maar de netbeheerder wil niet tot uitkering overgaan, kunt u naar een speciaal informatieloket van de overheid stappen. Dit loket heet ConsuWijzer en hier wordt u over de mogelijkheden geïnformeerd.