Netbeheerders

U zou misschien verwachten dat het energiebedrijf waarmee u een contract hebt afgesloten de verantwoordelijke partij is als het aankomt op het verzorgen van het transport van gas en energie. Toch is dit niet het geval. Voor het transport van energie is namelijk de netbeheerder verantwoordelijk. Wie uw netbeheerder is kunt u zelf niet kiezen, dit ligt vast op basis van geografische spreiding. Kortom, u hebt dezelfde netbeheerder als al uw buren.

Netbeheerders in Nederland

Voor zowel het transport van gas als van energie is er een beheerder van het landelijke netwerk. Voor gas is dat N.V. Nederlandse Gasunie en voor elektriciteit is dat TenneT. Natuurlijk ligt het allemaal nogal complex want onder deze twee grote netbeheerders houden een aantal kleinere bedrijven zich weer bezig met het transport voor van gas en energie op provinciaal niveau.

Elektriciteit

Globaal geven we even een overzicht van de grootste transporteurs in Nederland. Voor Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant, Limburg en de Noordoostpolder is Essent de transporteur van elektriciteit. Gelderland, Noord-Holland en Friesland, met uitzondering van Leeuwarden, worden bediend door Liander. Zuid-Holland en Utrecht vallen onder Stedin en Zeeland heeft te maken met Delta. Sommige steden en gebieden hebben een overeenkomst met een kleinere partij zoals bijvoorbeeld Westland (voor Rotterdam).

Gas

Voor Gas geldt dezelfde geografische verdeling als voor elektriciteit. Toch kan het zijn dat daar qua netbeheer andere namen opduiken. Dit komt doordat netbeheerders andere namen gingen gebruiken toen ze wettelijk verplicht werden om af te splitsen energiebedrijven. De meeste grote netbeheerders hanteren echter voor zowel het gas- als het elektriciteitstransport dezelfde naam (onder andere Liander en Stedin doen dit).

Netbeheer bij verhuizing

U hebt in feite weinig te maken met uw netbeheerder, behalve dan dat hij het transport van de energie verzorgt. Bij een verhuizing naar een andere provincie hoeft u dan ook de netbeheerder niet te informeren, dit wordt gedaan door uw energiemaatschappij.