Heeft u blokverwarming en/of stadsverwarming?

Wanneer u in een woning woont waar u met blokverwarming en/of stadsverwarming te maken heeft, dan betekent dit dat u uw verwarming krijgt afkomstig van een centrale ketel. De ketel verwarmt woningen aangesloten op de ketel. Vanaf de ketel lopen buizen naar de woningen die zo de warmte reguleert.

Verschil tussen blokverwarming en stadsverwarming

Dit betekent dus ook dat u geen standaard cv-ketel heeft. Tussen stadsverwarming en blokverwarming zit het verschil in: met stadsverwarming word er restwarmte gebruikt. En bij blokverwarming komt de warmte van een gasinstallatie die in de buurt geplaatst is.

Deze vorm van verwarming werd geïntroduceerd om maar niet in iedere woning een dure stookinstallatie te hoeven installeren. Dit scheelde geld en tijd zodat er niet jaarlijks een monteur hoefde langs te komen om de individuele ketels te hoeven controleren.

Voor u betekent dit dat u niet in staat bent om over te kunnen stappen naar energieleverancier met gas, omdat u simpelweg geen gebruik maakt van gas maar van warmte.

U kunt niet kiezen voor de goedkopere gasprijzen

Wel kunt u overstappen met uw elektriciteit naar een andere energieaanbieder. In de jaren 70 en voor het liberaliseren van de energiemarkt waren de klachten met betrekking tot stadsverwarming en/of blokverwarming nog niet duidelijk. Nu tegenwoordig regent het klachten van consumenten die klagen over een te hoge rekening voor hun warmteverbruik.

Warmtwet moest beschermen maar faalt

Men voelt zich gevangen met deze vorm van verwarming omdat de prijzen worden vastgesteld door de regionale netbeheerder of de woningbouwcorporatie. Vandaar dat er in 2014 een wet werd ingevoerd: De warmtewet, de warmtewet heeft maximale warmtetarieven gesteld en houd netbeheerders en of woningbouwcorporaties aan regels. De ACM stelt sinds 2014 de warmtetarieven vast, en deze zijn conform de huidige gasprijzen.

Desondanks blijken er fouten in de warmtewet te zitten waardoor consumenten zich nog steeds benadeeld voelen over de te betalen tarieven. Het kabinet buigt zich nu over deze problematiek en probeert op korte termijn hier een oplossing voor te vinden.

Heeft u blokverwarming en/of stadsverwarming?
Beoordeel