Geen belasting over basisbehoefte

Gas en elektriciteit zijn in een land als Nederland basisbehoeften. Zonder een aansluiting op een energienetwerk is een fatsoenlijke manier van leven niet mogelijk. De overheid onderkent dit en heeft daarom in de wet een belastingvermindering voor deze (eerste levens)behoefte vastgelegd. Dat betekent dat elke consument en elk huishouden over een afgesproken gedeelte van het energiegebruik geen belasting hoeft te betalen. De overheid stelt deze hoeveelheid jaarlijks vast, maar er wordt uitgegaan van een hoeveelheid elektriciteit en gas die minimaal nodig is om fatsoenlijk te kunnen leven.

(niet-) verblijfsruimtes

Het maakt niet uit of een ruimte als verblijfsruimte wordt gebruikt (bijvoorbeeld een woonkamer) of als niet-verblijfsruimte (bijvoorbeeld een garagebox). Wanneer er een elektriciteitsaansluiting in de ruimte aanwezig is wordt er een belastingvermindering berekend. Wel is het bedrag tussen de vermindering voor een verblijfsruimte en een nietverblijfsruimte verschillend. Voor een verblijfsruimte ontvangt u een hogere korting.

Automatische verrekening

Om in aanmerking te komen voor de vermindering hoeft u zelf niets te doen. De wettelijke korting wordt automatisch verrekend met de energierekening. De hoogte van de vermindering blijft in alle gevallen net zo hoog als officieel in de wet is vastgelegd. Dit betekent dat u de volledige belastingvermindering ontvangt, ook als u minder energie hebt verbruikt dan de vastgestelde basisbehoefte.

Gedeeltelijke teruggave

Soms maken meerdere consumenten gebruik van dezelfde energieaansluiting, iets dat we vaak zien in (studenten)complexen. De belastingvermindering geldt echter maar één keer per aansluiting. Toch kunt u in zo’n geval een aanvraag voor gedeeltelijke teruggave indienen. Op deze manier profiteert u van de belastingvermindering. Het verzoek tot gedeeltelijke teruggave moet worden ingediend bij de Belastingdienst. Zij kunnen namelijk checken hoeveel mensen van dezelfde energieaansluiting gebruik maken. Een verzoek tot teruggave moet u binnen 13 weken na ontvangst van de eindafrekening schriftelijk indienen bij de Belastingdienst. Zij regelen het dan verder.