Sepa green

sepagreen

Kleine stapjes vooruit, vaak is die manier van werken op de langere termijn behoorlijk nuttig. Wie zich hierin kan vinden zal zich eveneens kunnen inleven in de strategie van Sepa Green. Deze energieleverancier is (terecht) van mening dat het op dit moment nog niet mogelijk is om alle consumenten in Nederland te voorzien van volledig in Nederland geproduceerde groene stroom. Daarom kiest Sepa Green er op pragmatische wijze voor om een combinatie aan te bieden van groene en grijze stroom. Op dit moment is ongeveer 20 procent van de energie die Sepa Green aan een individuele klant levert groen, de bedoeling is dat dit percentage de komende jaren flink zal gaan stijgen.

Pragmatisch in prijs

Misschien bent u wel iemand die de pragmatische denkwijze van Sepa Green kunt waarderen. In dat geval kunt u overwegen om klant te worden bij Sepa Green. De echte pragmaticus zal echter ook kijken naar de financiƫle consequenties. Want is Sepa Green een aantrekkelijke partij op het gebied van prijs? Dat is eenvoudig na te gaan door de tarieven van Sepa Green te vergelijken met die van de concurrentie.

Twee keuzes

Wie bij Sepa Green een contract afsluit heeft weinig te kiezen als het op de vorm van het contract aankomt. De keuze is eenvoudig. Ofwel een vaste prijs gedurende de looptijd van het contract, ofwel een marktconforme prijs die halfjaarlijks wordt aangepast.